GC7BTT5 – [N.O.P.E.] Van Bangkok naar IJmuiden

Naam: [N.O.P.E.] Van Bangkok naar IJmuiden

Type: Multi

GC Code: GC7BTT5

D/T: 2/2

Size: Regular

Location: N 52° 40.467′ E 5° 55.167′

Hint: –

Description:

Waar loop je in een paar uur tijd van IJmuiden naar Libië en van Vlissingen naar Bangkok? Tijdens deze Multi cache in het Waterloopbos is dat mogelijk!

collage1
Een korte kennismaking…
Als onderdeel van het Voorsterbos werd het Waterloopbos in 1944 aangelegd. Het Waterloopkundig laboratorium in Delft werkte vanaf 1927 aan schaalmodellen van waterwerken. Zij zochten na de Tweede Wereldoorlog een locatie om grotere modellen te kunnen bouwen. Vanwege de ruimte en beschutting was dit deel van het Voorsterbos ideaal.
Het Waterloopbos werd vanaf 1954 gebruikt voor zowel binnen- als buitenlandse projecten. Zo liggen er schaalmodellen van de havens van IJmuiden, Vlissingen en Rotterdam, maar ook van Marsa-el-Bregha (Libië), Bangkok (Thailand), Lagos (Nigeria) en Beiroet (Libanon). In de jaren ’50 en ’60 werden er veel modellen van de Deltawerken gebouwd.
De modellen in het bos werden overbodig toen de computer zijn intrede deed en raakten overwoekerd. Sinds 2002 is Natuurmonumenten eigenaar van het terrein. Zij knapten enkele modellen op en verwijderden begroeiing. In 2016 kreeg het Waterloopbos de status van Rijksmonument.
Er is een bezoekerscentrum waarvandaan diverse wandelingen langs de schaalmodellen beginnen.

collage1 De cache

Tijdens deze wandeling van zo’n 4 kilometer kom je langs diverse schaalmodellen van waterwerken uit binnen- en buitenland. In het bos geldt: wandelen op wegen en paden. Het is niet de bedoeling (en niet nodig voor het oplossen van de vragen) om in, op of over de modellen te klauteren. Bij vragen waar je een stukje van het pad moet, staat dat erbij vermeld. Er zijn verschillende soorten vragen, sommige met een knipoog. Noteer van elk antwoord de juiste waarde. Bij wp 11 staat een bankje waar je de cachelocatie kunt berekenen. Veel plezier!

Wp 1: Het model van de Maasvlaktecentrale werd door de oliecrisis in de jaren 70 nooit in het echt uitgevoerd. Vanaf het bankje heb je mooi overzicht over het model. Wat knaagt hier? Stapeltel de woordwaarde. A=

Wp 2: Om de waterhoogte te reguleren werden stuwen, kleppen en schuiven aangelegd. In het bos liggen zo’n 25 Romijnstuwen. Welke Romijnstuw herken je? B=

stuwen

Wp 3: Aan weerszijden van dit pad hebben hallen gestaan, waarin proeven werden gedaan voor stabiliteit van constructies voor de Deltawerken. Naar welke kant wijst de pijl? Links, dan C=10 / Rechts, dan C=30 / Naar boven, dan C=50

Wp 4: In de golfbak werd onderzoek gedaan naar het afsluiten van sluitgaten met betonblokken of stortsteen. De stenen voor het sluitgat werden gestort vanuit een schip of kwamen via een ………… Neem van het antwoord de woordwaarde. D=
Let op! Op weg naar wp 5 kom je langs een bankje. De tekst die er op staat, kan van belang zijn……

Wp 5: Je staat hier aan de Zwolse Vaart. Deze vaart ligt 2 meter lager dan de sloten in het bos en werd als afwateringsvaart gebruikt. Zoek hier naar een opdracht. E=

Wp 6: Het bos werd doorsneden door vier grote tochten die voor de aanvoer van het water zorgden. Het water werd ingelaten vanuit het 2 meter hoger liggende Vollenhover Kanaal. Welke bloem bloeit hier niet? F=

bloemen

Wp 7: In een grote hal werd onderzoek uitgevoerd naar de menging van zoet en zout water voor de haven van Bangkok. Zo’n 20 jaar zijn hier ook diverse andere proeven uitgevoerd. Zoek hier binnen een straal van 10 meter een getal. G=

Wp 8: Het model van de Nieuwe Waterweg is met 600 meter het langste model dat in het Waterloopbos gebouwd is. De venturi stuwen zijn nog duidelijk zichtbaar. Hier werd de hoeveelheid doorstromend water gemeten. Zoek hier (iets van het pad) naar een opdracht en gebruik onderstaande tabel. H=

puzzelwp8

Wp 9: In het Waterloopbos zijn enkele locaties waar geheim onderzoek werd gedaan in opdracht van het Ministerie van Defensie. Niemand weet wat zij in de pijpleiding hadden… Hoeveel draden gaan hier de pijp uit? I=

Wp 10: Veel van de proeflocaties zijn behoorlijk overwoekerd. Natuurmonumenten laat sommige modellen bewust verwilderen ten behoeve van de flora en fauna. Andere modellen krijgen een opknapbeurt. Zoek hier (iets van het pad) een opdracht. J=

Wp 11: Het model van de Nederrijn was het eerste echte model dat hier in het bos gebouwd werd. Later werd de locatie omgebouwd om onderzoek te doen naar de Beatrixsluis. Wie “heeft” hier iets? Stapeltel de woordwaarde van de voornaam. K=

Gebruik de volgende formules voor het bepalen van het eindcoördinaat.
De cache ligt op: N 52 4S.TUV E005 5W.XYZ

S= C:K-H
T= K
U= A-H
V= B:E+J
W= G:F+I
X= I
Y= D:A-J
Z= C-J